top of page

תכנית השילוב של YOUTURN

מטרה:

שילוב מיטבי (WELL BEING) בתום השיחרור.

המטרה היא כי המשתלב יחיה חיים עצמאיים ומתפקדים לאחר השיחרור מהכלא, אשר כוללים עבודה מותאמת כישורים, עם יכולת להתפתחות וקידום, חיי משפחה תקינים בדגש על נושא הורות וזוגיות בריאה, ניהול פנימי של פעולות ומשימות וכדו'.

פועל יוצא מכל האמור, מניעת חזרתיות לפשיעה (רצדביזם)

 

קהל היעד: 

אסירים טרום שחרור מהכלא / אסירים משוחררים בשלבים הראשוניים לאחר השחרור (על-פי הפנייה ממסגרות העוסקות בשיקום אסירים).

מטרה

אופן השילוב על פי שלבים

אופן השילוב

שלב א:

הכנה לשילוב

הכנה לשילוב

בשלב זה, בתוך מסגרת המיון לתוכנית, מתחילה העבודה עם המשתלב על הכנתו לקראת השחרור והשילוב בחברה. בתוך כך ישנו מיקוד בכישורי חיים נדרשים, בדגש על מוטיבציה ומחויבות. אבחון כוחות לשינוי ומשימות לצורך חיזוקם. 

בחינת חוויות קודמות של שחרורים ודרכי התמודדות, לצורך זיהוי חסמים ובחינת דרכי התמודדות איתם.

 

בשלב זה מתקיים מיפוי צרכים כללי, תעסוקתי והיבטים נרחבים בנושא מיצוי הזכויות (דיור, חובות, בטל"א וכדו').

במהלך שלב זה , במקביל להיכרות עם המשתלב, מתחילה העבודה ל"יצירת הסביבה המאפשרת שילוב", באמצעות היכרות עם סביבתו הקרובה והרלוונטית של המשתלב, בהם: משפחתו, מעגלי תעסוקה בתחום עניינו ובאיזור מגוריו, יחידת השירותים החברתיים, בדגש על צרכיו הטיפוליים (התמכרות, אלימות, אחר), מסגרות ממשלתיות נדרשות, כגון: בטל"א, סיוע משפטי וכן בחירת מיקום מפגשים עתידיים, למשל: ספריות ציבוריות, מרכזי עוצמה, אחר. 

 

שלב זה מתקיים במשך כשלושה חודשים

שתיל בעציץ
משתלב

שלב ב:

משתלב

שלב זה הוא בעל משמעות קריטית, כיון שהוא מהווה את ה"נחיתה" בחברה.  

אסירים רבים מתארים אותו "כסחרחורת מהחיים", בעוד בכלא, כמוסד טוטליטרי, התנהלות חיים מוכתבת, ידועה וברורה ב"עשה אל תעשה", המציאות בשחרור מציפה ומייצרת התמודדות מבלבלת שדורשת משמעת וניהול פנימי.

 

הליווי ב-100 הימים הראשונים, מקבל משנה תוקף לחיברות (סוציאליזציה) לעולם, הליווי האישי, באמצעות המנטור יומיומי. הוא מותאם עפ"י הצרכים האישיים, ער לחסמים, מחזק כוחות, מפתח באמצעות התמודדויות, תחושת מסוגלות.

 

בשלב זה בנוסף להתמקמות בחיים, ישנה מטרה אותה הגדיר המשתלב לפרק זמן זה. ומתוך כך ישנה התכווננות ובחינת התקדמות לעברה.

שלב זה מתקיים במשך כשלושה חודשים

אנשים משלבים ידיים
משתלב פלוס

שלב ג: 

משתלב פלוס

בשלב זה, ישנה הרחבה עפ"י צורך בהקשר לצרכיו ופיתוח מסוגלות לחיים עצמאיים ומתפקדים. 

 

ההרחבה נעשית בחשיבה משותפת עם המשתלב עפ"י מיקוד של צרכים ופערים אשר עולים במהלך שלושת החודשים הראשונים וזאת בכדי לקדם אותו לעבר המטרה הברורה לעצמאות וניהול פנימי.

 

בשלב זה באופן הדרגתי, מועברות יותר משימות תפקודיות עצמאיות למשתלב, רמת האתגרים להתמודדויות עלה ובמקביל ישנה הורדה באינטנסיביות של הליווי "יד ביד" .

 

דוגמאות להרחבת תוכנית: טיפול זוגי, שילוב בלימודים (אקדמיה/ מקצוע וכדו'), אימון אישי וכדו'.

 

שלב זה זה מתקיים עד שנה מיום השיחרור ובמסגרתו ישנה בחינה להתקדמות וצורך בהמשך ליווי בכל רבעון.

נגר עובד
בוגר

שלב ד:

בוגר

משמעות של תחושת שייכות, מוכחת כגורם אשר מאפשר ביטחון אישי להמשך תפקוד מיטבי, עצמאי והתפתחות, בתוך כך מושג הקהילה, הוא חלק אינטגרלי בכדי ליצור תחושה זו.

שלב הבוגר מאפשר למשתלב להיות חלק מקהילת בוגרים אשר מדברת את השפה שלו ובמקביל, נוטלת חלק פעיל תחת הערך "נתינה" לליווי משתלבים בתחילת דרכם. ערך זה מקבל משנה תוקף למקומות של מסוגלות והערכה אישית על כך ש"גם לי יש מה לתת".

בשלב זה מעבר לאמור, העמותה ממשיכה להוות כתובת ומענה לקשיים שעולים הדורשים תיווך, התמודדות ובכלל.

קהילה מריעה עם ידיים למעלה
bottom of page