top of page
צוות המנטורים של יו-טרן

חוזקה של השרשרת הוא כחוזק החוליה החלשה שבה 

שמים ידיים ביחד

אודות YOUTURN

 עמותת  YOUTURN

שואפת לשילוב מיטבי  של אסירים  בחברה   

תוך כדי יצירת  פתיחות וסובלנות 

לקבלה חברתית ולמדיניות מותאמת

אשר תאפשר  סביבה מאפשרת שילוב 

מדי שנה משתחררים כ-6500 אסירים, כ-40% חוזרים למאסר, רובם במהלך השנה הראשונה.

השילוב בחברה עם תום המאסר, לאחר שהאסיר המשוחרר "החזיר את חובו לחברה" מתגלה כפער וקיים קושי אובייקטיבי במציאת מקום תעסוקה, חזרה לחיק המשפחה, הנגשה ומיצוי זכויות ועוד אלמנטים רבים שיכולים למנוע את החזרה לכלא.

החזרתיות לכלא גובה מחיר חברתי וכלכלי גבוה: בהערכת דה מרקר 2016, נמצא כי עלות ממוצעת לחזרתיות (רצדביזם) של אסיר אחד, הינה 3.1  מיליון ₪.

שילוב

על פי

שלבים

שלב א: אסיר

טרום סיום מאסר

בחינת מוטיבציה

מיפוי צרכים

יצירת תשתית לשילוב בקהילה

חוזה ראשוני

(פרק זמן: שלושה חודשים)

שיחה עם אסיר

שלב ב: משתלב

שילוב בתום שחרור

תהליך קליטה לקהילה באמצעות

ליווי אישי

תהליך מנטורינג המבוסס על קשר

יומיומי ומפגש שבועי (עפ״י עקרונות אימון אישי)

(פרק זמן: שלושה חודשים)

שילוב אסיר בעבודה

שלב ג: משתלב+

תוכנית אישית מורחבת

מענה מותאם צרכים מורחב

באמצעות הנגשת שירותים

המשך מפגשים אימוניים

(פרק זמן: עד שנה)

ישיבת צוות יו-טרן

שלב ד: משולב ומשתלב

קהילינג

קהילת משולבים

מענה ע״י הבוגרים המשולבים

למשתלבים החדשים

כתובת למתן מענה ופתרונות

(פרק זמן: ע״פי הצורך)

יד מחזיקה חצב

מצטרפים

ומשנים חיים

youTurn-Logo

תהליך השילוב של אסיר משוחרר בחברה הוא ארוך ומורכב מאתגרים שונים במהלך הדרך. 
ופה אתם נכנסים לתמונה - 
 שותפים, מתנדבים, מעסיקים ותורמים  
 אנו מזמינים אתכם  לקחת חלק  בכדי ליצור עתיד טוב כחברה חזקה אשר פועלת בערכים של סובלנות וקבלה. 

“כשהשתחררתי חטפתי סחרחורת מול העולם.”​

השותפים שלנו להצלחה

bottom of page